Төрийн байгууллагууд өөрийн үйл ажиллагааг чуулганд оролцогчдод нээлттэй сурталчилж, мэдээлэл өгнө. Геологи  хайгуул, уул уурхайн  чиглэлээр  ажилладаг  компаниуд  хэрэгжүүлж  буй  төслүүдээ  танилцуулахбайгууллагаа сурталчлах, ажил үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгнө.

Энэ  хэсгээс   чуулга   уулзалтад   оролцогч  та   бүхэн   төрийн   үйлчилгээний   талаар   мэдээлэл   авах,   төсөл хөтөлбөрүүдтэй танилцах, хамтран ажиллах компаниа сонгох боломжтой.

Бүртгэх хугацаа: 2019.03.25
Үзэсгэлэнгийн талбайн хэмжээ: 2м х х

 


Буцах
 
Платинум
 
Алтан
 
Ивээн тэтгэгч
 
FACEBOOK
 
Холбоо Барих

Холбоо Барих

Фэйсбүүк хуудас

info@mmer.mn

+976-99085258; 99109116; 99667780

 
Зохион байгуулагчид