ЧУУЛГА УУЛЗАЛТЫН ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ:

Платинум ивээн тэтгэгч: 10 сая төгрөг

     Шар мандат - 5

     Хөх мандат - 10

     Сургалтын эрх 4

     2м х 2м х 1м хэмжээтэй үзэсгэлэнгийн талбай -

     Хөрөнгө оруулагчдын бизнес уулзалтад төсөл, үйл ажиллагаагаа танилцуулах эрх

“Алтан ивээн тэтгэгч: 5 сая төгрөг

     Шар мандат - 3

     Хөх мандат - 6

     Сургалтын эрх 2

     2м х 2м х 1м хэмжээтэй үзэсгэлэнгийн талбай - 1ш;

     Хөрөнгө оруулагчдын бизнес уулзалтад төсөл, үйл ажиллагаагаа танилцуулах эрх

 Ивээн тэтгэгч: 1 сая төгрөг

     Шар мандат -1

     Хөх мандат -1

     2м х 2м х 1м хэмжээтэй үзэсгэлэнгийн талбай 50%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр

     Хөрөнгө оруулагчдын бизнес уулзалтад төсөл, үйл ажиллагаагаа танилцуулах эрхийг хөнгөлөлттэй өгнө.

 

Ивээн тэтгэгчдийн логог чуулга уулзалтын албан ёсны цахим хуудас www.mmer.mn дээр байршин бүх төрлийн хэвлэмэл материалд хэвлэн сурталчилна.

 

Ивээн тэтгэгч байгууллагууд чуулга уулзалтын үндсэн хуралдаанд илтгэл хэлэлцүүлэх, хөрөнгө оруулагчдын бизнес уулзалтад давуу эрхээр оролцох боломжтой.


Буцах
 
Дэд Цэс
 
Платинум
 
Алтан
 
Ивээн тэтгэгч
 
FACEBOOK
 
Холбоо Барих

Холбоо Барих

Фэйсбүүк хуудас

info@mmer.mn

+976-99085258; 99109116; 99667780

 
Зохион байгуулагчид