МОНГОЛЫН ГЕОЛОГИ, ХАЙГУУЛ 2017 ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ

 

Чуулга уулзалтын ивээн тэтгэгч

Платинум ивээн тэтгэгч: 10 сая төгрөг

Шар мандат - 5

Хөх мандат - 10

Сургалтын эрх – 4

2м х 2м х 1м хэмжээтэй үзэсгэлэнгийн талбай - 2ш

Хөрөнгө оруулагчдын бизнес уулзалтанд төсөл, үйл ажиллагаагаа танилцуулах эрх

 

Алтан ивээн тэтгэгч:  5 сая төгрөг

Шар мандат - 3

Хөх мандат - 6

Сургалтын эрх – 2

2м х 2м х 1м хэмжээтэй үзэсгэлэнгийн талбай - 1ш;

Хөрөнгө оруулагчдын бизнес уулзалтанд төсөл, үйл ажиллагаагаа танилцуулах эрх

 

Ивээн тэтгэгч: 1 сая төгрөг                      

Шар мандат - 1

Хөх мандат – 1

2м х 2м х 1м хэмжээтэй үзэсгэлэнгийн талбай 50%-ийн

хөнгөлөлттэй үнээр -1ш

Хөрөнгө оруулагчдын бизнес уулзалтанд төсөл, үйл ажиллагаагаа танилцуулах эрхийг хөнгөлттэй өгнө.

Ивээн тэтгэгчдийн лого чуулга уулзалтын албан ёсны цахим хуудас www.mmer.mn дээр байршин бүх төрлийн хэвлэмэл материалд хэвлэгдэн сурталчлагдана.

Ивээн тэтгэгч байгууллагууд чуулга уулзалтын үндсэн хуралдаанд илтгэл хэлэлцүүлэх, хөрөнгө оруулагчдын бизнес уулзалтанд давуу эрхээр оролцох боломжтой.

 

Дансны мэдээлэл             

Банк:              Хаан 

Салбар:         Баруун Хүрээ

Харилцагч:   Үйлдвэрлэлийн Геологчдийн холбоо”

Данс:              5029666223

 

Алтан ивээн тэтгэгч:

             

  

Ивээн тэтгэгчид:

           

 


Буцах
 
Дэд Цэс
 
Платинум
 
Алтан
 
Ивээн тэтгэгч
 
FACEBOOK
 
Холбоо Барих

Холбоо Барих

Фэйсбүүк хуудас

info@mmer.mn

+976-99085258; 99109116; 99667780

 
Зохион байгуулагчид