МОНГОЛЫН ГЕОЛОГИ, ХАЙГУУЛ 2017 ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ

 

НЭГ ӨДРИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

Монголын геологи, хайгуул 2017 чуулга уулзалтын хүрээнд Геологи, эрдэс баялгийн салбарын инженерүүдэд зориулсан нэг өдрийн мэргэшүүлэх сургалтыг Эрэл, хайгуулын геохимийн судалгааны аргууд сэдвээр Монгол улсын Зөвлөх инженер, доктор А.Готовсүрэн, “Нүүрсний давхрагын метан хий” сэдвээр АМГТГ, “Жи Өү Эйч”ХХК“, Эрдэнэс метан”ХХК“,  Петровис ресурс” ХХК зэрэг байгууллагуудын зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүд, Эрэл, хайгуулын геофизикийн судалгааны аргууд сэдвээр Япон улсын Геотермаль энерги судлал, хөгжлийн төвийн Хайгуулын технологийн хэлтсийн дарга, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, техникийн менежментийн мэргэшсэн инженер САТО Тацуяа тус тус хийнэ.    

Нэг. Эрэл хайгуулын геохимийн судалгааны аргууд сэдэвт мэргэшүүлэх сургалтын урьдчилсан хөтөлбөр

2017 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр 0900-1800 цаг

1.    Эрэл, хайгуулын геохимийн үндсэн ойлголтууд, геохимийн дээжлэлтийн арга, аргачлал

2.    Эрэл, хайгуулын геохимийн аргууд

3.    Геохимийн шинжилгээний өгөгдэхүүнд дүн шинжилгээ хийх

4.    Геохимийн судалгааны үр дүнгээр:

a.     Хүдэржилтийн бүслүүржилт

b.    Элэгдлийн түвшин

c.    Хүдрийн биетийг үнэлэх аргачлалууд

Байршил: ШУТИС, ШУТТНС Е-405 

Холбоо барих: С.Жаргалан, jargalan@must.edu.mn, 99239467

                              М.Очирбат, info@mmer.mn, 99085258     

Хоёр. “Нүүрсний давхаргын метан хий” сэдэвт мэргэшүүлэх сургалтын урьдчилсан хөтөлбөр

2017 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр 0900-1800 цаг

1.    Монголын нүүрсний давхрагын метан хийн эрх зүйн орчин, хөгжил

2.    Нүүрсний давхрагын метан хийн гарын авлага, журам, нөөц баялагын ангилал (Гадаадын жишээн дээр)

3.    Нүүрсний давхрагын метан хийг эрх хайх геологи хайгуулын ажлын арга аргачлал

4.    Нүүрсний давхрагын метан хийн чанар

5.    Нүүрсний давхрагын метан хийн нөөц тооцоолох арга, аргачлал

6.    Нүүрсний давхрагын метан хийн технологийн хөгжил

Байршил: ШУТИС, ШУТТНС Е-604 

Холбоо барих: Б.Сүнжидмаа, sunjidmaa.b@mrpam.gov.mn, 99093797

                              М.Очирбат, info@mmer.mn, 99085258   

Гурав. Эрэл, хайгуулын геофизикийн судалгааны аргууд (соронзон-теллурид) сэдэвт мэргэшүүлэх сургалтын урьдчилсан хөтөлбөр

2017 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр 0900-1800 цаг

1.    Цахилгаан соронзон судалгааны технологи, түүний түүх (Magnetotellurics, EM)

2.    Магнето-Теллуридийн аргын State-of-the-art (Acquisition and Processing)

3.    Магнето-Теллуридийн аргыг хэрэглэсэн жишээнүүд түүнийг өрмийн цооногийн мэдээлэлд хэрэглэх нь

4.    Магнето-Теллуридийн аргыг бусад метал ашигт малтмалын хайгуулд хэрэглэсэн туршлага

Байршил: ШУТИС, 1-230 

Холбоо барих: С.Жаргалан, jargalan@must.edu.mn, 99239467

 

www.mmer.mn

 


Буцах
 
Дэд Цэс
 
Платинум
 
Алтан
 
Ивээн тэтгэгч
 
FACEBOOK
 
Холбоо Барих

Холбоо Барих

Фэйсбүүк хуудас

info@mmer.mn

+976-99085258; 99109116; 99667780

 
Зохион байгуулагчид