• Оролцогчид                    30 000 ₮ (Оюутан - 10000 ₮)
  • Сургалт                                     200 000 ₮
  • Үзэсгэлэнгийн талбай                 500 000 ₮

 

Дансны мэдээлэл:    

            Банк:                           Хаан

            Салбар:                      Баруун Хүрээ

            Харилцагч:                 “Монголын Үйлдвэрлэлийн Геологчдийн холбоо”

            Данс:                          5029666223


Буцах
 
Дэд Цэс
 
Платинум
 
Алтан
 
Ивээн тэтгэгч
 
FACEBOOK
 
Холбоо Барих

Холбоо Барих

Фэйсбүүк хуудас

info@mmer.mn

+976-99085258; 99109116; 99667780

 
Зохион байгуулагчид