Илтгэлийн нэр Илтгэгч
Он сар өдөр
Илтгэлийг үзэх
1
Геологи, Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлангийн чанар, тулгамдаж буй асуудлууд цаашдын зорилт
Б.Батхүү 3/20/2014 Үзэх
2
Геологи, Уул уурхайн салбарын бүтэц, зохион байгуулалт, дотоод хяналт шалгалт
Д.Жавхланболд,  Д.Батболд, Н.Баатар
3/20/2014 Үзэх
3
Монгол улсын геологийн судалганы бодлого, цаашдын зорилт
Б.Баатарцогт 3/20/2014 Үзэх
4
Монголын геологийн алба
Д.Болд 3/20/2014 Үзэх
5
Цацраг идэвхт ашигт малтмалын салбарын өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Ү.Ганбаатар 3/20/2014 Үзэх
6
МХЕГ-ын эрсдэлийн удирдлагын стратеги
Д.Түмэндэмбэрэл 3/20/2014 Үзэх
7
Монгол орны нутаг дэвсгэрийн хагарлын тектоник, минерагенийн асуудал
Ж.Ган-Очир, Г.Дэжидмаа, Д.Цэдэнбалжир, Ц.Мөнгөншагай, З.Ариунбат
3/20/2014 Үзэх
8
Баруун өмнөд Монголын геологи-минерагений асуудалд
Б.Дэлгэрцогт, Б.Банзрагч, Ж.Тогтох, Г.Мөнхзул, Т.Ганбаатар, Ш.Лхүндэв, Геосон ХХК, Судалт мана ХХК
3/20/2014 Үзэх
9
Байдрагийн неоархей-палеопротерозойн блоклог өргөгдөл гранит-ногоон чулууны бүслүүрийн үлдэц мөн болох тухай
Д.Доржнамжаа, Ж.Бямба, Д.М.Воинков, Б.Энхжаргал
3/20/2014 Үзэх
10
Ховд аймаг дахь геологи шинжилгээний “Алтай нэгдэл” ХК сүүлийн жилүүдэд 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 21 төсөл хэрэгжүүлсэн.
  3/20/2014 Үзэх
11
Дархадын хотгорын өрөмдлөгийн дээжинд зарим микроэлементүүдийг ICP-MS багажаар тодорхойлсон судалгааны дүнгээс
Ц.Оюунчимэг, Ц.Наранцэцэг, Д.Төмөрхүү, Х.Долгорсүрэн
3/20/2014 Үзэх
12
Мезо-Кайнозойн хотгоруудын дотоод бүтцэд үнэлгээ өгөх асуудалд
Б.Өнөрбаяр, П.Дугараа, Б.Төвд, Б.Энхбаатар, С.Октябрь
3/20/2014 Үзэх
13
Баруун Эмтийн эпитермал хүдэржилтэд геофизикийн аргыг хэрэглэсэн нь 
С.Мөнхбадрах, С.Галбадрах
3/20/2014 Үзэх
14
Багануурын нүүрсний орд дээр хийсэн усны хайгуулын геофизикийн цогцолбор аргуудын үр дүн
Монкаротаж ХХК 3/20/2014 Үзэх
15
Палеозойн эриний чулуун нүүрсний ордууд
Л.Мөнхтогоо 3/20/2014 Үзэх
16
Ухаахудаг нүүрсний ордын нарийвчилсан хайгуулын үр дүн болон бусад ордуудтай харьцуулсан судалгаа
С.Лхагва-Очир 3/20/2014 Үзэх
17
Нүүрсний ордын ашиглалтын геологийн асуудал, Ухаахудаг болон Баруун наран уурхай дахь жишээ
Б.Бямбаа, Х.Авирмэд, А.Цолмон
3/20/2014 Үзэх
18
Инновации и традиции в изучении минерально-сырьевой базы урана, при реализация стратегии Госкорпорации«Росатом»
Мартыненко В.Г, Новгородцев А.А
3/20/2014 Үзэх
19 Байгаль орчинд ээлтэй хайгуул Б.Цогтгэрэл 3/20/2014 Үзэх
20
Атриат мужуудын тектоникийн судалгаа ба геологийн зураглал
О.Төмөртогоо 3/20/2014 Үзэх
21
Геологи, Уул уурхайн салбарын ахмадын холбоо
Н.Логшир 3/20/2014 Үзэх
22
Стратиграфи ба тектоникийн зарим нэр томъёо, нэгжүүдийг хэрэглэх тухай
Ж.Бямба, Н.Мөнхбилэг
3/20/2014 Үзэх
23 Гранит: гарал үүсэл ба хөгжил О. Гэрэл 3/21/2014 Үзэх
24
Уянгын дүүргийн (Өмнөд Хангай) дунд Палеозойн хувирмал вулканитуудын геохими: Далайн плато болон нумын өврийн магматизм болох нь
Г.Эрдэнэсайхан, А.Ишиватари,  Д.Оролмаа, Ш.Арай, А.Тамура
3/21/2014 Үзэх
25
Холбоо нуур-50 төслийн талбайн интрузивийн ангилал, насны асуудал
Хөвсгөл геологи 3/21/2014 Үзэх
26
Баянхөөвөрийн дүүргийн офиолитийн петро-геохими
Т.Оюунчимэг 3/21/2014 Үзэх
27
Палео-нумын калигаар баялаг анхдагч магмын хайлалтын клинопироксен-флогопит давамгайлсан фракцжилтын кристалжилтаар үүссэн гранитын гарал. 2-р хэсэг: Баруун Монголын Дарви нурууны магмын комплексын геохимийн судалгаа
Claire E. Bucholz1, Oliver Jagoutz, Max W. Schmidt, OyungerelSambuu
3/21/2014 Үзэх
28
ОюуТолгой Бүлэг Орд дахь Хойд Хюго ордын Геологийн дахин загварчлал
Н.Мөнхжаргал, K.Gundy,  Т.Бат-Эрдэнэ
3/21/2014 Үзэх
29
Молибден-Вольфрамын хүдэржилттэй мандал орд
  3/21/2014 Үзэх
30
Малтмалын зэс-цайрын орд нь "Exotic" гарал үүсэлтэй болох тухай
П.Батчулуун, Б.Энхбаяр, Г.Цэвэлмаа
3/21/2014 Үзэх
31
Өндөр цахирын молибдений орд
Сод газар ХХК 3/21/2014 Үзэх
32
Оюут Ордын Геометалургийн Судалгааны
Өнөөгийн Байдал
Р.Оюунчимэг, Т.Отгонбаяр, Б.Лхагвасүрэн, Г.Жаргалжав
3/21/2014 Үзэх
33 Эс Жи Эс Moнгол ХХК   3/21/2014 Үзэх
34
Importance of Exploration Quality Assurance and Quality Control for Geologic Models and Mineral Resource Estimates
Petr Osvald 3/21/2014 Үзэх
35
Монголын геофизикчдын холбоо
  3/21/2014 Үзэх
36
Монголын геологийн холбооны шинэчлэл
Э.Батмөнх 3/21/2014 Үзэх
37
Төрд хүргэх геологичдийн дуу хоолой
Д.Оюунжаргал (Хайгуулын мэдээ)
3/21/2014 Үзэх
         

 


Back
 
Platinum SPONSORS
 
Golden SPONSORS
 
SPONSORS
 
FACEBOOK
 
Quick Contact

Quick Contact

Facebook page

info@mmer.mn

+976-99085258; 99109116; 99667780

 
Organizers