MMER 2014 – Шилдэг илтгэл
шалгаруулалт

Монгол орны геологи, ашигт малтмалын асуудлуудыг хөндсөн нийт 36 илтгэл хэлэлцүүлэг явуулснаас тэргүүн байранд Макс майнинг ХХК-ний геологч П.Батчулууны хэлэлцүүлсэн “Малтмалын зэс-цайрын орд нь экзотик гарал үүсэлтэй болох тухай” сэдэвт илтгэл, дэд байранд Энержи ресурс ХХК-ний геологич Б.Бямбаагийн “Нүүрсний ордын ашиглалтын геологийн асуудал, Ухаа худаг болон Баруун наран уурхай дахь жишээ” сэдэвт илтгэл, гуравдугаар байранд Мөнхийн вулкан ХХК-ний геологич С.Мөнхбадрахын хэлэлцүүлсэн “Баруун Эмтийн эпитермаль хүдэржилтэд геофизикийн аргыг хэрэглэсэн нь” сэдэвт илтгэлүүд тус тус шалгарлаа. Тусгай байрт ГЭБХ-ийн доктор Г.Эрдэнэсайханы “Уянгын дүүргийн дунд палеозойн хувирмал вулканитуудын геохими, далайн плато болон нумын өврийн магматизм болох нь” сэдэвт илтгэл шалгарсан байна.


Буцах
 
Дэд Цэс
 
Платинум
 
Алтан
 
Ивээн тэтгэгч
 
FACEBOOK
 
Холбоо Барих

Холбоо Барих

Фэйсбүүк хуудас

info@mmer.mn

+976-99085258; 99109116; 99667780

 
Зохион байгуулагчид