MMER 2014 – Шилдэг геологийн зураглалын баг
шалгаруулалт

Монголын геологи хайгуул 2014 чуулга уулзалтын “Монгол улсын геологийн зураглалын шилдэг баг” өргөмжлөлийг  Гурвансайханы талбайд 1:200 000 масштабын геологийн бүлэгчилсэн зураглалын ажлыг гүйцэтгэсэн үе үеийн 23 геологич багтсан Мөрөнгийн геологийн экспедицийн 11-р ангийн  хамт олонд гардууллаа.

 


Back
 
Platinum SPONSORS
 
Golden SPONSORS
 
SPONSORS
 
NEWSLETTER
 
Quick Contact

Quick Contact

Facebook page

info@mmer.mn

+976-99085258; 99239467; 99021250; 88116586; 99667780

 
Organizers
 
HITS