Ивээн тэтгэгч:

 • Платиниум ивээн тэтгэгч                ₮10,000,000
 • Алтан ивээн тэтгэгч                       ₮5000,000
 • Энгийн ивээн тэтгэгч                     ₮1000,000
 • Хувь хүн                                       ₮100,000 

 

Ивээн тэтгэгчийн хөнгөлөлтүүд:


Платинум ивээн тэтгэгч:

 • Хурлын урилга - 10 хүн (хөх мандат)
 • Хүлээн авалтын урилга - 5 хүн (шар мандат)
 • 2м х 2м х 1м хэмжээтэй үзэсгэлэнгийн талбай - 2ш
 • Сургалтын эрх - 4 хүн
 • Чуулганы вэб хуудсанд ивээн тэтгэгчийн лого болон линк байршина (1 жил)

Алтан ивээн тэтгэгч:

 • Хурлын урилга - 6 хүн (хөх мандат)
 • Хүлээн авалтын урилга - 3 хүн (шар мандат)
 • 2м х 2м х 1м хэмжээтэй үзэсгэлэнгийн талбай - 1ш
 • Сургалтын эрх - 2 хүн
 • Чуулганы вэб хуудсанд ивээн тэтгэгчийн лого болон линк байршина (1 жил)


Энгийн ивээн тэтгэгч:

 • Хурлын урилга - 2 хүн (хөх мандат)
 • Хүлээн авалтын урилга - 1 хүн (шар мандат)
 • 2м х 2м х 1м хэмжээтэй үзэсгэлэнгийн талбай - 1ш (50%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр)
 • Чуулганы вэб хуудсанд ивээн тэтгэгчийн лого болон линк байршина (1 жил)

 

Дансны мэдээлэл:    

            Банк:                           Хаан

            Салбар:                      Баруун Хүрээ

            Харилцагч:                “Монголын Үйлдвэрлэлийн Геологчдийн холбоо”

            Данс:                          5029666223


Буцах
 
Платинум
 
Алтан
 
Ивээн тэтгэгч
 
FACEBOOK
 
Холбоо Барих

Холбоо Барих

Фэйсбүүк хуудас

info@mmer.mn

+976-99085258; 99109116; 99667780

 
Зохион байгуулагчид