• Зочид, хүрэлцэн ирэгчид  30 000 ₮ (Оюутан - 10000 ₮)
  • Үзэсгэлэн эзэмшигчид 500 000 ₮
  • Сургалт                                         200 000 ₮

 


Буцах
 
Дэд Цэс
 
Платинум
 
Алтан
 
Ивээн тэтгэгч
 
FACEBOOK
 
Холбоо Барих

Холбоо Барих

Фэйсбүүк хуудас

info@mmer.mn

+976-99085258; 99109116; 99667780

 
Зохион байгуулагчид