Сүүлийн мэдээ, мэдээлэл
2019-02-18

Платиниум ивээн тэтгэгч:

   

 

Алтан ивээн тэтгэгч:

      

     

     

      

      

   

Ивээн тэтгэгчид:

        

       

         

         

         

МОНГОЛЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ 2019 

  

 

 
Платинум
 
Алтан
 
Ивээн тэтгэгч
 
NEWSLETTER
 
Холбоо Барих

Холбоо Барих

Фэйсбүүк хуудас

info@mmer.mn

+976-99085258; 99109116; 99667780

 
Зохион байгуулагчид