Сүүлийн мэдээ, мэдээлэл

Платиниум ивээн тэтгэгч:

       

Алтан ивээн тэтгэгч:

   

    

    

    

    

    

Ивээн тэтгэгчид:

      

      

      

      

МОНГОЛЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ 2019 

  

 

 
Платинум
 
Алтан
 
Ивээн тэтгэгч
 
FACEBOOK
 
Холбоо Барих

Холбоо Барих

Фэйсбүүк хуудас

info@mmer.mn

+976-99085258; 99109116; 99667780

 
Зохион байгуулагчид