Платиниум ивээн тэтгэгч:

Алтан ивээн тэтгэгч:

       

      

 

 

Энгийн ивээн тэтгэгч:

        

         

         

         

         

         

         

         

         

      

      

      

 

МОНГОЛЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ 2016

                                                

               Шилдэг дээж                           Сургалт                            Гео-Аялал                               

     Шилдэг гэрэл зурагчин

 
Платинум
 
Алтан
 
Энгийн
 
NEWSLETTER
 
Холбоо Барих

Холбоо Барих

Фэйсбүүк хуудас

info@mmer.mn

+976-99085258; 99110674; 99239467; 99000644; 99093913

 
Зохион байгуулагчид
 
Хандалт