Сүүлийн мэдээ, мэдээлэл
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.

Платиниум ивээн тэтгэгч:

 

Алтан ивээн тэтгэгч:

             

        

Ивээн тэтгэгчид:

           

   

 

МОНГОЛЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ 2017

              

 
Алтан
 
Энгийн
 
NEWSLETTER
 
Холбоо Барих

Холбоо Барих

Фэйсбүүк хуудас

info@mmer.mn

+976-99085258; 99239467; 99093797; 99106869; 99093439; 99109116; 91161698; 99667780

 
Зохион байгуулагчид
 
Хандалт